מכשירים אותך להצלחה

עורכי/ות מפות מדידה בסביבה ממוחשבת

ההכשרה בתכנית סטארטר מאפשרת לך שילוב עבודה ולמידה יחד.
הנרשמים לתכנית ישובצו למעסיקים לפני תחילת הלימודים, מה שמבטיח העסקה במהלך הקורס ובסיומו!

עריכת מפות בסביבה ממוחשבת הכרחית היום בכל סוגי עבודות המדידה. העוסקות והעוסקים במלאכה נדרשים להכיר לעומק את מקצוע המדידות, את העבודה בשדה, את תהליכי העבודה ואת הרגולציה הרלוונטית לעבודתם.
המדידה הנה תהליך הכרחי וקרדינלי בתהליכי התכנון, והבנייה על כל שלביה:, תוכניות אב, שלד ומתאר, תוכניות מפורטות (תב"ע) ובינוי, תכנון מפורט לביצוע, ליווי הפיתוח ו, הכנת תצ"ר ורישום מקרקעין בטאבו. פעולת המדידה מתבצעת על פי תקנות המודדים בהתאם למפרטים הקבועים בחוק ולהנחיות מנכ"ל מפ"י
(המרכז למיפוי ישראל).
תפקידו של עורך המפות הנו לבצע את עבודות המשרד כהמשך לעבודות השטח (ככל שמתבצעות), ובמגוון רחב של תחומים ושימושים.

מה לומדים?
עבודה בסביבה ממוחשבת, רכישת מיומנויות בתכנת השרטוט AutoCAD, הכרות עם תהליך ביצוע העבודות, פקודת המדידות, התקנות והנחיות המנהל מתמטיקה בסיסית, עקרונות ושיטות למיפוי פרטים וטופוגרפיה, קריאת מפות תכנון והבנתן, הכרת מכשירי מדידה שונים, , הכרת אתרי מפ"י, היכרות עם תהליכי פיענוח תצלומי אוויר והפיכתם למפה ועוד.

תנאי קבלה:
12 שנות לימוד
מבחן מיון בסביבה ממוחשבת
ראיון אישי

לבירורים והרשמה:
מיאל: 050-4044592
שיראל: 052-6029037

בהצלחה!

תאריך ההכשרה הקרובה

28/02/2021

מקום הלימודים

מרכז

מתכונת הקורס

3 חודשים

תנאי קבלה

12 שנות לימוד , מבחן מיון וועדת קבלה

נושאי לימוד

עבודה בסביבה ממוחשבת, רכישת מיומנויות בתכנת השרטוט AutoCAD, הכרות עם תהליך ביצוע העבודות, פקודת המדידות, התקנות והנחיות המנהל מתמטיקה בסיסית, עקרונות ושיטות למיפוי פרטים וטופוגרפיה, קריאת מפות תכנון והבנתן, הכרת מכשירי מדידה שונים, , הכרת אתרי מפ"י, היכרות עם תהליכי פיענוח תצלומי אוויר והפיכתם למפה ועוד.

מעוף - המשאב האנושי
page-792